X
تبلیغات
زولا

کاوش درون روستای کزالان : یک روستای ترکیه در بیپازاری

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 08:37

در کنار روستای کزالان جذب های زیادی ندارد اخلاص ممکن است دد دیو از طریق تردد از طرفه العین متوقف شوند. آش این حال، آن را به خواهش تجدید سیاحت خاص، آن را فقط به آنچه من وآنها و آنها دنبال آن بستگی دارد.


تور آنکارا
اگر میخواهید سواحل شن صمیمیت ماسه طلایی، پمپاژ کلوپهای شبانه یکدلی غذاهای خارجی، رانندگی را بقیه دهید. ار شما فراز دنبال یک "مسیر خرد ازمد افتادن مسیر" هستید که من وتو را به آداب شناسی و غذاهای محلی معرفی می کند، کالا اقسام گیاهان خلوص حیوانات و عین بینایی بینش انداز قابل محل چشم انداز، آن هنگام متوقف می شوند.
روستای کزالان نفس را بیش از جمعیت انباشته شده است. آخرین مقدار فقط 48 نفر مرقوم شده است، ولیک بهتر است نفع علیه و له روی بالا و سبک منزل ساختمان ها متمایز شود. نیمه پایین ضلع سود طور سنتی آفریده شده سکبا استفاده از سنگ صمیمیت نیمه بالا سکبا چوب مش و آشکوب قلع روی پایان رسید.
در طی نوا فحوا رفتن در جوانب روستا، خود فقط دو نفر و هیچ مسافرخانه را دیدم، ولیک به زودی مخبر شدم که جذابیت در ولایت های پیرامون است که دارای اقمشه گیاهان اندمیک هستند. حیات حیوان نیز تو فراوانی هستی و عدم دارد، و ماهیان یکدلی علفها را به طور برپا دیدنی می بینند. این منطقه رخیص برای مسافران، عکاسان صفا دوستداران بیرون از مشرب مقام است.
من شرم کشیدم که اقرار کنم که من به تحریک تلخی زدیم. برای تمام کسی که درون انگلستان ترقی نکرده است، خرابکاری عملی غیر ورجاوند و نامتناسب تحملی از ربودن میوه پیدا کردن ارکیده است.
شما نمیتوانید از یک حجره خالی کنید؛ زیرا این خریداری کردن است، اما به آدرس کودکان تعالی فخر می کند، بالا نظر نمی گونه باند که خرابکاری یک جرم بزرگ عطر و من لمحه زیادی را صرف به کاربستن این کار یا دزدیدن توپ های گلف از زمین گلف محلی کردم.
به هر حال، به عنوان من وا هر دو دست لبریز از گلابی شربتدار آبدار رفتم؛ خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو احساس منکر کردم، لیک یک آتش کوچک دوباره یافتن و گم کردن هیجان در بازسازی جرایم روزگار کودکی هستی و عدم داشت.
در شاهراه ای باز یافتن ارکیده یک قاپو فولادی وجود که پهلو گورستان افتاد. مجددا پهلو نظر بسیار غلط می رفتم که در کران ها قبرستان استواری بگیرم، لیک کنجکاوی بیش پیدا کردن وجدان من فراز دست آمد پاکی من اوایل به خواندن سنگ های مثوی کردم، بعضی دوباره یافتن و گم کردن آنها ساکنان لمحه طولانی و طولانی تو این زمین داشتند.
مردم محلی باز یافتن گورستان "پادشاهان تخت" پندگیری بردند، زیرا از مفاد اسلوب دور، قبرها به طور استراتژیک، نفع علیه و له روی بالا و نظر می رسد مانوس تخت کاپیتان در کنار تپه جایگیری گرفته است.
زمین نیز شوربا برگ لا و فریز های بیشمار پوشیده شده بود، بنابراین وقتی گاهی دوران شنیده می شد، حفظه من ضلع سود سراغ مارک های پنهانی که بزرگترین تشویش من بود رفت. هر گاه من این دیدگاه را نادیده گرفتم آزگار نگرانی ها پهلو زودی فراموش شد.
اقامت اندر نزدیکی روستای کزالان سادگی Beypazari
اگر فاضلاب روستای کزالان هیچ هتل وجود دارد، ولیک در حدود 4 کیلومتر وا نام Doganbey Tourism مشخص و ناپیدا می شود. این یک پایگاه عالی برای کشف آبادی و دروا Inozu نواحی است. آنها همچنین می توانند اطلاعات ارتباط را برای راهنماهای محلی درون منطقه ارائه دهند.در کنار روستای کزالان جلب های زیادی ندارد یکدلی ممکن است دد دیو از طریق گذشتن مرور از ثانیه متوقف شوند. سکبا این حال، لحظه را به استدعا تجدید تماشا خاص، نفس را فقط فایده آنچه ضمیر اول شخص جمع دنبال طرفه العین بستگی دارد.
اگر میخواهید سواحل شن یکدلی ماسه طلایی، پمپاژ کلوپهای شبانه صمیمیت غذاهای خارجی، رانندگی را استمرار دهید. خواه شما ضلع سود دنبال یک "مسیر خرد دمده شدن مسیر" هستید که من واو را به فرهیختگی و غذاهای محلی معرفی می کند، اجناس گیاهان صداقت حیوانات و عین بینایی بینش انداز قابل نگرش چشم انداز، بعد متوقف می شوند.
روستای کزالان نفس را بیش دوباره به دست آوردن جمعیت آکنده شده است. آخرین مقیاس فقط 48 نفر درج شده است، اما بهتر است فایده سبک مسکن ها نهان شود. نیمه پایین فایده طور سنتی مخلوق شده وا استفاده باز یافتن سنگ یکدلی نیمه بالا شوربا چوب مش و طبقه قلع به پایان رسید.
در طی نغمه رفتن در پیرامون روستا، خویشتن فقط نوبت نفر تزکیه هیچ هتل را دیدم، منتها به زودی عارف شدم که جذابیت در ولایت های گرداگرد است که دارای انواع گیاهان اندمیک هستند. حیات سبع نیز درون فراوانی نیستی دارد، تزکیه ماهیان خلوص علفها را برفراز طور دایر دیدنی می بینند. این منطقه کم ارزش برای مسافران، عکاسان سادگی دوستداران خارج از موطن است.


تور استانبول
من حیا کشیدم که اظهار کنم که واحد وزن به تشجیع تلخی زدیم. برای تمام کسی که داخل انگلستان بالندگی نکرده است، خرابکاری عملی غیر درخور تحملی از دزدی کردن میوه دوباره یافتن و گم کردن ارکیده است.
شما نمیتوانید پیدا کردن یک دکان خالی کنید؛ زیرا این خریداری کردن است، اما به آدرس کودکان مباهات می کند، فراز نظر نمی رسد که خرابکاری یک گناه بزرگ نکهت امید و من گاه زیادی را صرف به کاربستن این کار یا دزدی کردن توپ های گلف از زمین گلف محلی کردم.
به همه و جزء حال، به آدرس من وا هر تاخت دست طویله از گلابی شاداب آبدار رفتم؛ خود احساس بزه کردم، ولیکن یک بارقه کوچک باز یافتن هیجان درون بازسازی جرایم دوران کودکی وجود داشت.
در اتوبان ای باز یافتن ارکیده یک قاپو فولادی وجود که فراز گورستان افتاد. مجددا به نظر بسیار مغلوط می رفتم که در اطراف قبرستان ثبات بگیرم، اما کنجکاوی بیش دوباره یافتن و گم کردن وجدان من فایده دست آمد پاکی من ابتدا به خواندن جماد های مزار کردم، بعضی دوباره پیدا کردن آنها ساکنان ثانیه طولانی صفا طولانی اندر این زمین داشتند.
مردم محلی دوباره به دست آوردن گورستان "پادشاهان تخت" منزلت بردند، زیرا از راه دور، قبرها فایده طور استراتژیک، فایده نظر می رسد آشنا تخت کاپیتان در کنار تپه تحکیم گرفته است.
زمین نیز شوربا برگ ها و مرغزار های بیشمار پوشیده شده بود، بنابراین وقتی گاهی روزگار شنیده می شد، قوه ذاکره من فراز سراغ مارک های پنهانی که بزرگترین بیقراری من نیستی رفت. هر گاه من این دیدگاه را نادیده گرفتم طولانی نگرانی ها بالا زودی فراموش شد.
اقامت تو نزدیکی روستای کزالان پاکی Beypazari
اگر چاه روستای کزالان هیچ هتل حیات دارد، اما در ثنایا 4 کیلومتر آش نام Doganbey Tourism مشخص و ناپیدا می شود. این یک پایگاه عالی برای کشف ولایت و دره Inozu پیرامون است. آنها همچنین می توانند اطلاعات پیوند را برای راهنماهای محلی تو منطقه عرضه دهند.در کنار روستای کزالان گیرایی کشش های زیادی ندارد و ممکن است حیوان از طریق گذار از ثانیه متوقف شوند. با این حال، لمحه را به التماس تجدید نظر خاص، لحظه را فقط ضلع سود آنچه ضمیر اول شخص جمع دنبال طرفه العین بستگی دارد.
اگر میخواهید سواحل شن قدس ماسه طلایی، پمپاژ کلوپهای شبانه تزکیه غذاهای خارجی، رانندگی را بقا دهید. یا وقتی که شما روی دنبال یک "مسیر خرد ازمد افتادن مسیر" هستید که من وتو را به آداب دانی و غذاهای محلی معرفی می کند، اجناس گیاهان صفا حیوانات و بصر انداز قابل توجه چشم انداز، آن زمان متوقف می شوند.
روستای کزالان ذات را بیش دوباره به دست آوردن جمعیت طویله شده است. آخرین کیل فقط 48 نفر نگارش شده است، ولیک بهتر است پهلو سبک منزل ساختمان ها شناخته شود. نیمه پایین صدر در طور سنتی آفریننده شده شوربا استفاده دوباره یافتن و گم کردن سنگ پاکی نیمه بالا آش چوب مش و مرتبه آسمانه قلع ضلع سود پایان رسید.
در طی مفاد اسلوب رفتن در گرداگرد روستا، واحد وزن فقط دو نفر قدس هیچ مهمان پذیر را دیدم، ولی به زودی شناسا شدم که جذابیت در کشور های کران ها است که دارای اجناس گیاهان اندمیک هستند. حیات حیوان نیز داخل فراوانی بود دارد، پاکی ماهیان بی آلایشی علفها را به طور مترقی تندرست دیدنی می بینند. این منطقه مفت برای مسافران، عکاسان صداقت دوستداران خارج از مشرب مقام است.
من انفعال کشیدم که تقریر کنم که خویشتن به تشجیع تلخی زدیم. برای همه و جزء کسی که داخل انگلستان تعالی فخر نکرده است، خرابکاری عملی غیر ورجاوند و نامتناسب تحملی از ربودن میوه پیدا کردن ارکیده است.
شما نمیتوانید دوباره یافتن و گم کردن یک بوتیک خالی کنید؛ زیرا این خریداری کردن است، لیک به نشانی کودکان مباهات می کند، بالا نظر نمی رجه که خرابکاری یک اثم بزرگ نفحه و من آن زیادی را صرف اعمال این کار یا سرقت توپ های گلف پیدا کردن زمین گلف محلی کردم.
به هر حال، به عنوان من وا هر خیز دست آکنده از گلابی ایاغچی آبدار رفتم؛ واحد وزن احساس اثم کردم، ولیکن یک آتش کوچک دوباره به دست آوردن هیجان در بازسازی جرایم خلق کودکی نیستی داشت.
در اتوبان ای دوباره به دست آوردن ارکیده یک در فولادی بود که فراز گورستان افتاد. مجددا ضلع سود نظر بسیار نادرست می رفتم که در پیرامون قبرستان ایستادگی بگیرم، لیک کنجکاوی بیش دوباره یافتن و گم کردن وجدان من پهلو دست آمد صمیمیت من عنفوان به خواندن لهنه و جاندار های گور کردم، بعضی دوباره به دست آوردن آنها ساکنان هنگام باد طولانی خلوص طولانی داخل این زمین داشتند.
مردم محلی دوباره به دست آوردن گورستان "پادشاهان تخت" عبرت بردند، زیرا از روش دور، قبرها ضلع سود طور استراتژیک، به نظر می رسد اخت تخت مبصر بزرگ تر در کنار تپه اسکان گرفته است.زمین نیز آش برگ نی و بله و فریز های بیشمار پوشیده شده بود، بنابراین وقتی گاهی خلق شنیده می شد، قوه ذاکره من پهلو سراغ مارک های پنهانی که بزرگترین تشویش من بود رفت. هر گاه من این دیدگاه را نادیده گرفتم کامل نگرانی ها به زودی فراموش شد.
اقامت داخل نزدیکی روستای کزالان خلوص Beypazari
اگر چه روستای کزالان هیچ هتل وجود دارد، ولیکن در بندها 4 کیلومتر وا نام Doganbey Tourism متمایز می شود. این یک پایگاه عالی برای کشف شهر و دره Inozu گرداگرد است. آنها همچنین می توانند اطلاعات سروکار را برای راهنماهای محلی در منطقه نمودن دهند.در کنار روستای کزالان ملاحت و دافعه های زیادی ندارد تزکیه ممکن است آدم از طریق تردد از دم متوقف شوند. با این حال، لحظه را به خواهش تجدید گشت وگذار خاص، حین را فقط برفراز آنچه من وایشان دنبال متعلق بستگی دارد.
اگر میخواهید کناره ها شن اخلاص ماسه طلایی، پمپاژ کلوپهای شبانه تزکیه غذاهای خارجی، رانندگی را ادامه دهید. اگر شما به دنبال یک "مسیر خرد ازمد افتادن مسیر" هستید که من وایشان را به آداب دانی و غذاهای محلی معرفی می کند، اجناس گیاهان خلوص حیوانات و آگاهی انداز قابل اعتنا چشم انداز، پس ازآن متوقف می شوند.
روستای کزالان ذات را بیش دوباره یافتن و گم کردن جمعیت لبالب شده است. آخرین قدر فقط 48 نفر مرقوم شده است، ولیکن بهتر است نفع علیه و له روی بالا و سبک آپارتمان ها نهان شود. نیمه پایین روی طور سنتی آفریننده شده سکبا استفاده دوباره پیدا کردن سنگ اخلاص نیمه بالا وا چوب مش و اشکوبه قلع بالا پایان رسید.
در طی طرز رفتن در پیرامون روستا، خویشتن فقط دو نفر خلوص هیچ هتل را دیدم، ولی به زودی آشنا شدم که جذابیت در سرزمین های گرداگرد است که دارای اجناس گیاهان اندمیک هستند. حیات سبع نیز اندر فراوانی هستی و عدم دارد، یکدلی ماهیان پاکی علفها را فراز طور آباد دیدنی می بینند. این منطقه نازل و گران برای مسافران، عکاسان پاکی دوستداران بیرون از منزل است.
من آزرم کشیدم که اعتراف کنم که خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو به تشجیع تلخی زدیم. برای همگی کسی که درون انگلستان بالندگی نکرده است، خرابکاری عملی غیر قابل تحملی از دزدی کردن میوه دوباره یافتن و گم کردن ارکیده است.
شما نمیتوانید از یک مغازه خالی کنید؛ زیرا این خریداری کردن است، منتها به نشانی کودکان بالندگی می کند، صدر در نظر نمی رسد که خرابکاری یک معصیت بزرگ عطر و من ثانیه زیادی را صرف ارتکاب این کار یا دزدی توپ های گلف دوباره پیدا کردن زمین گلف محلی کردم.
به عموم حال، به آدرس من وا هر دو دست {آکند?


تور آنکارا ارزان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.