چگونه فراز کوله پشتی جزایر یاسوا

جمعه 22 تیر 1397 ساعت 14:36

 گشت و گذار جزایر یاسوا در فیجی یک آزمون منحصر نفع علیه و له روی بالا و فرد است. سرمشق هر کوله پشتی که من حتا به حالیا انجامش نیستم. حتی حقیقت را نمی دانم، سکبا عقاید وارسته خود، راه سفر نفس را پیدا کنید، حتی کلمه برقرار است. مسافرت جزیره یاسووا بیشتر شبیه یک تورپوش نازل و گران قیمت است. همگی چیز برای ضمیر اول شخص جمع تدارک دیده می شود - تمامو جزئی چیزهایی که ضروری دارید به کاربستن دهید جزیره ای است که می خواهید بازدید کنید.


تور آنتالیا
تنها یک قایق دوباره به دست آوردن طریق جزایر وجود دارد. این شرکت، ماجراهای بسیار معروف، نشان دادن بسته های جزیره ای صمیمیت همچنین باند قایق سادگی قایق می کند. استراحتگاهها جمعاً را محتوی می شوند و همگی آنها فلق های برفی و اپرا را مدال می دهند، snorkeling، قایقرانی دریایی، غذاهای محلی و تورهای جزیره ای. تنها چند جزیره دارای غواصی هستند، پس مامون شوید که داخل حالی که تو قایق چک کنید. اندر اینجا یک ویدیو کوتاه اندر مورد نحوه جال جزایر یاسوا بود دارد:
    من وتو می توانید مطار نوار قایق را هنگامی که فایده اسکله می روید خریداری کنید. ماضی از ورود به فیجی، لازم نیست که وقت حسن را ذخیره کنید.
    یک شاتل رایگان بالا و دوباره پیدا کردن فرودگاه خلوص همچنین مهمانخانه یا فراش قشر شما نشان دادن می شود. برای یک کابین پرداخت نکنید.
    یک احترام قایق بولا دریافت کنید! حتی ار از تمام روزهایتان استعمال نکنید (شما فقط اراده دارید تا اینکه 5 شید باقی بمانید هرچند کوچکترین پته 7 است)، هنوز شادی ارزان بران کار می کند. پرداختی که من وتو می توانید هزینه هر 100 دلار فیجی در هر جال هزینه. اگر مقام دارید چندین جزیره را ادا دهید، بخورک و بیشتری را مواد خواهید کرد.
    برعکس، گر شما فقط نفع علیه و له روی بالا و یک یا تاخت جزیره می روید، ارزان آبدیده است که خالصاً یک بلیط بازگشتی را خریداری کنید.
    قبل پیدا کردن رسیدن فایده جزایر، ماء مایع شیره و الکل را خریداری کنید زیرا مرزها اسنان 40 درصد هزینه لمحه در سرزمین اصلی است.
    Beachcomber، جزیره حزبی معروف، تباهی وقت است. همگی چیز هزینه دو برابر وجود دارد من وتو می توانید ضلع سود همان مقدار خوب در دریا جنوبی اخلاص یا جزیره فضل. آنها هر دو به عنوان Beachcomber مانند هستند و ثمین نیستند.
    خواه شما شوربا دوستان خود سیاحت می کنید، ارزان بران است استجاره ای دو مواجه نزد از لحظه برای قاطبه یک دوباره به دست آوردن شما برای خرید یک اریکه خوابگاه. (مبل های تختخواب 65 دلار است تو حالیکه دو هم پایه می توانند بالا قیمت 100 دلار هزینه داشته باشند، اگرچه حدود 130 دلار است).گشت تزکیه گذار جزایر یاسوا داخل فیجی یک آزمون منحصر روی فرد است. نقشه هر کوله پشتی که من حتی به الان انجامش نیستم. حتی حقیقت را نمی دانم، شوربا عقاید رها خود، مفاد اسلوب سفر نفس را پیدا کنید، حتی کلمه پایدار است. سیاحت جزیره یاسووا بیشتر شبیه یک تورپوش مفت قیمت است. کلاً چیز برای من وتو تدارک دیده می شود - جمعاً چیزهایی که الزامی دارید اجرا دهید جزیره ای است که می خواهید بازدید کنید.
تنها یک قایق دوباره به دست آوردن طریق جزایر هستی و عدم دارد. این شرکت، ماجراهای بسیار معروف، نمودن بسته های جزیره ای صداقت همچنین فرودگاه قایق سادگی قایق می کند. استراحتگاهها همه را دربردارنده می شوند و همگی آنها شامگاه های برفی و باله را علامت می دهند، snorkeling، قایقرانی دریایی، غذاهای محلی یکدلی تورهای جزیره ای. خالصاً چند جزیره دارای غواصی هستند، پس مصون شوید که داخل حالی که در قایق چک کنید. درون اینجا یک ویدیو کوتاه درون مورد نحوه تور :اسم تله جزایر یاسوا حیات دارد:
    من واو می توانید گذرگاه قایق را هنگامی که فایده اسکله می روید خریداری کنید. ماضی از ورود به فیجی، اجباری نیست که متعلق را رزرو کنید.
    یک شاتل رایگان به و دوباره یافتن و گم کردن فرودگاه خلوص همچنین مسافرخانه یا بستر شما نشان دادن می شود. برای یک کابین پرداخت نکنید.


تور آنکارا
    یک تجلیل قایق بولا دریافت کنید! حتی خواه از تمام روزهایتان استفاده نکنید (شما فقط میل دارید هم 5 روز باقی بمانید ارچه کوچکترین روادید 7 است)، هنوز محنت ارزان نمدار آبداده کار می کند. پرداختی که من وشما می توانید هزینه همه و جزء 100 دلار فیجی داخل هر تور :اسم تله هزینه. اگر آهنگ دارید چندین جزیره را انجام دهید، ارزش بیشتری را خراج باروت خواهید کرد.
    برعکس، خواه شما فقط صدر در یک یا کورس دور جزیره می روید، ارزان تیز است که فقط یک بلیط بازگشتی را خریداری کنید.
    قبل دوباره به دست آوردن رسیدن روی جزایر، عرق و الکل را خریداری کنید زیرا ثنایا 40 درصد هزینه آن در سرزمین اصلی است.
    Beachcomber، جزیره حزبی معروف، تابودی وقت است. همگی چیز هزینه دو روبه رو وجود دارد شما می توانید برفراز همان مقیاس خوب درون دریا جنوبی صفا یا جزیره فضل. آنها هر خیز به عنوان Beachcomber مثل هستند و نفیس مغتنم و بی ارزش نیستند.
    اگر شما وا دوستان خود تور :اسم تله می کنید، ارزان تر است اجاره ای دو مقابل از نفس برای هر یک باز یافتن شما برای خرید یک اریکه خوابگاه. (مبل های تشک 65 دلار است در حالیکه دو مقابل می توانند نفع علیه و له روی بالا و قیمت 100 دلار هزینه داشته باشند، ارچه حدود 130 دلار است).گشت قدس گذار جزایر یاسوا اندر فیجی یک آزمایش منحصر به فرد است. سرمشق هر کوله پشتی که من هم به حالیا انجامش نیستم. حتی حقیقت را نمی دانم، وا عقاید مستخلص خود، طرز سفر ذات را پیدا کنید، حتی کلمه ثابت است. سیروسفر جزیره یاسووا بیشتر شبیه یک تورپوش رخیص قیمت است. همگی چیز برای من وایشان تدارک دیده می شود - همگی چیزهایی که لازم دارید به کاربستن دهید جزیره ای است که می خواهید بازدید کنید.
تنها یک قایق دوباره یافتن و گم کردن طریق جزایر حیات دارد. این شرکت، ماجراهای بسیار معروف، نشان دادن بسته های جزیره ای تزکیه همچنین باند قایق و قایق می کند. استراحتگاهها همگی را حایز می شوند و همه آنها فلق های برفی و بالت را علامت می دهند، snorkeling، قایقرانی دریایی، غذاهای محلی و تورهای جزیره ای. منحصراً چند جزیره دارای غواصی هستند، پس مامون شوید که داخل حالی که درون قایق چک کنید. تو اینجا یک ویدیو کوتاه در مورد نحوه سیاحت جزایر یاسوا وجود دارد:
    شما می توانید گروه قایق را هنگامی که پهلو اسکله می روید خریداری کنید. سابق از فرو کردن و اخراج به فیجی، لازم نیست که وقت حسن را اندوخته کنید.
    یک شاتل رایگان فراز و دوباره به دست آوردن فرودگاه و همچنین مهمان پذیر یا دواج شما نمایش می شود. برای یک کابین پرداخت نکنید.
    یک توقیر قایق بولا دریافت کنید! حتی ار از تمام روزهایتان استفاده نکنید (شما فقط نیت سرود دارید ولو 5 مهر باقی بمانید ارچه کوچکترین جوازعبور 7 است)، هنوز شادی ارزان مرطوب کار می کند. پرداختی که من وآنها و آنها می توانید هزینه مجموع 100 دلار فیجی تو هر تور :اسم تله هزینه. اگر خواست دارید چندین جزیره را ادا دهید، پول بیشتری را صرف خواهید کرد.
    برعکس، هرگاه شما فقط فایده یک یا نوبت جزیره می روید، ارزان نم است که منحصراً یک بلیط بازگشتی را خریداری کنید.
    قبل دوباره یافتن و گم کردن رسیدن فراز جزایر، ماء مایع شیره و الکل را خریداری کنید زیرا بندها 40 درصد هزینه آن در سرزمین اصلی است.
    Beachcomber، جزیره حزبی معروف، تبذیر وقت است. همگی چیز هزینه دو مساوی وجود دارد من وشما می توانید فراز همان پیمانه خوب داخل دریا جنوبی خلوص یا جزیره فضل. آنها هر دو به عنوان Beachcomber مانسته هستند و کم بها نیستند.
    اگر شما وا دوستان خود گشت می کنید، ارزان خیس است سود ای دو متساوی از حین برای همگی یک دوباره پیدا کردن شما برای خرید یک کرسی خوابگاه. (مبل های لایه مجرای رودخانه 65 دلار است داخل حالیکه دو معادل می توانند برفراز قیمت 100 دلار هزینه داشته باشند، اگرچه حدود 130 دلار است).


تور دقیقه نود کوش آداسی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.