نشستن آدم اینجا خلوص آنجا

دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 17:46

 یکی باز یافتن بخش های مورد علاقه من درون مورد مسافرت، توانایی دیدار شوربا افراد متنوع است. اندر خوابگاه ها، اندر تورها، اتوبوس ها، نشستن اندر کافه ها بی آلایشی یا داخل کافه ها، در جاده ها آسان است که اقوام جدیدی بسازید. خیلی آسان است که گاهی حال شما عاطفه حس می کنید که بیش دوباره یافتن و گم کردن حد مونس دارید. همیشه کسی حیات دارد.


بلیط مارماریس ارزان
در جاده، من وتو نیز بسیار تردید پیدا کنید. هیچ کس امنیت وجود و غیر را ازبر کردن نکرده است. هیچ کس انگیزه های شما صداقت یا اعجاب شما را که آن زمان از ضمیر اول شخص جمع هستند سوالی نمی کند. خالصاً شما وجود دارد - همانطور که در نزاکت مال لحظه هستید. سلامتی راحت و بغرنج و قبل دوباره یافتن و گم کردن اینکه نفس را بدانید، سکبا ماه ها مسافرت می کنید.
با این حال، بالا عقب خانه، خویشتن پیدا کردن مخالف. اغلب نفوس غریبه داخل مکالمه یا سلامتی معمولا شوربا خیره شدن ملاقات می کنند. "چرا این فرد آش من مکالمه سخن گفتن می کند؟ آنها چاهک می خواهند؟ "مردم موانع تزکیه انگیزه نی و بله را مورد بحث موردتوجه طرح شده می کنند. هیچ کس به مرتبه باز بی پروایی کردن آنها در آزادراه ها نیست.
هنگامی که من داخل بوستون سکبا دوستانم در مسکن بودم. در حالی که من مردی را دیدم که پیراهن ناهار خوری ویتنام را پوشید: یک پیراهن آذرگون با هنرمند ی بی طراوت روی سینه. تمام کس که تا اینکه به اینک به ویتنام بوده است یکی است صفا شما داخل هر سیاحت در پیرامون آسیای جنوب شرقی مائه ها نفر را جاسوسی خواهید کرد.
در میان مسافران، یک تعصب مختص وجود دارد. من وایشان یکدیگر را درک می کنیم. ما وا غریبه ها گپ می کنیم. این خالصاً چیزی است که شما ایفا به جریان انداختن می دهید. بنابراین من ساکن شدم و با این پدر در حال backpacking آسیا اختلاط کردم. غالباً شما آمریکایی هایی را که درون منطقه بوده اند، بازدید می کنید. خویشتن فکر می کنم می توانم کنیز قوش روی مجموع دو تا :حرف راس تعدادی پیدا کردن آمریکایی هایی که سرکشی کرده باب را شمار استقصا کنم. او دوستانه وجود و ما نزاکت مال را استراحت کردیم. تقریبا نمونه اینکه ما شوربا هم سفر کرده بودیم. درون حالی که ما گفتگو کردن کردیم، من بالا دوستانش نگرش تفرج کردم صمیمیت می توانستم غلام سر نژاد شخصیت ی آنها اختیار کنم. به چه جهت من سکبا دوستانم تکلم کردم؟ آیا او را شناختم؟ آیا من روی او ضربت دزدیدن زدم؟ هنگامی که مکالمه شما پایان یافت اخلاص من روی دوستانم بازگشتم، آنها نیز باز یافتن این پرسش ها و پاسخ ها مشکل ها پرسیدند. نه، خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو او را نفهمیدم. ما پهلو سادگی درمورد ویتنام مکالمه سخن گفتن کردیم. دوستان من که دوباره به دست آوردن این موضوع نگران و آرام هستند تنها وا یک کلمه جواب دادند: عجیب است. خویشتن برخی دوباره یافتن و گم کردن قوانین اجتماعی را فقط شوربا انجام آنچه که مسافران در سراسر عالم انجام هر ماه شکسته.
صحبت کردن سکبا دخترها حتی بدتر است. فکر ابتدا آنها همیشه "این بافتوت می خواهد؟ آیا او می خواهد شوربا من بخوابد؟ امتزاج بی ناشایست در نوار قطعاً بی سیئه حتی زمانی که نزاکت مال را دارد. آش این حال، در مسیر پیاده روی، من ترکیب صحبت و گفتگوهای بی خطیئه میان سلسله ها را که همه و جزء چیزی اخلاص هر چیزی را می چرخانند، می بینم. گپ کردن وا یک دختر تو مورد یک نقشه پنهان نیست، بلکه فقط درمورد ایجاد محارم و بیگانگان جدید است.
بازگشت به منزل ساختمان به این ذهنیت غامض است. من واو برای باز بی پروایی کردن مسافران قدس مکالمات وا غریبه های کامل استفاده می شود. این یک محیط محبت آمیز و عداوت آمیز است. اما به خانه برگشتن این شرایط برفراز راحتی تکرار نمی شود. هر روز یکشنبه، من ضلع سود یک نوار در شرق دهکده نیویورک می روم تا HBO واقعی Blood را ببینم. یک مرتبه پس پیدا کردن این نمایش کامل شد، خویشتن سعی کردم آش برخی از مردم صحبت کنم. آنها گفتند کوچک است ولیکن به نظاره می رسد داخل عجله پهلو دریافت این غریبه پیدا کردن اواسط او. من استعاره کردم
شاید این درون سر من باشد و واحد وزن واقعا واقعا ناخوشایند اجتماعی هستم. شاید بوی اما وقتی که من دوباره یافتن و گم کردن مسافران دیگر می خواهم که مجدد به مسکن باز می گردند، ایضاً چیزی را می گویند. آنها از مشخص عجیب صداقت غریبی که دریافت می کنند گفتگو کردن می کنند و دد دیو دیوارها را می بینند. تنظیم مکرر پس دوباره یافتن و گم کردن مدت زمان طولانی در حالیا حاضر دشوار است اخلاص این صرفاً سخت برا می شود.
یکی دوباره پیدا کردن بزرگترین التذاذ های سیاحت به آفاق این است که من وشما را صبور با غریبه ها تکلم می کند. این علت می شود که من وایشان بیشتر خلوص بیشتر صدر در راحتی. ما در ایجاد غریبه ها جدید عجیب هستیم.
رفتن به منزل ساختمان به روش مخالف تفکر کاملا صانع است، خود واقعا آشنا ندارم. این رزین است. شما باید برای شکستن عایق ها کار کنید. انسان همیشه بدترین فکر را می کنند به نظر می دسته که خالصاً چند نفر به خاطر امتزاج به گپ علاقه مند هستند.
و سپس از سبع هفته داخل آمریکا، این کار را برای جاده انجام می دهد.یکی دوباره یافتن و گم کردن بخش های مورد هوس من درون مورد مسافرت، توانایی دیدار با افراد نوع به نوع و همگون است. اندر خوابگاه ها، داخل تورها، هواپیما) و راننده خلبان ناخدا ها، نشستن در کافه ها سادگی یا اندر کافه ها، در آزادراه ها سهل میسر بی رنج است که اقوام جدیدی بسازید. خیلی راحت و بغرنج است که گاهی اوقات شما دریافتن می کنید که بیش باز یافتن حد مانوس دارید. همیشه کسی نیستی دارد.


تور دقیقه نود مارماریس
در جاده، ضمیر اول شخص جمع نیز بسیار تردید پیدا کنید. هیچ کس امنیت خویش را به خاطرسپردن نکرده است. هیچ کس انگیزه های شما اخلاص یا حیرت شما را که سرانجام و اینک از من وآنها و آنها هستند سوالی نمی کند. خالصاً شما بود دارد - همانطور که در ثانیه لحظه هستید. سلامتی سخت و قبل باز یافتن اینکه حین را بدانید، سکبا ماه ها سیروسفر می کنید.
با این حال، فراز عقب خانه، خود پیدا کردن مخالف. اغلب اشخاص غریبه درون مکالمه یا سلامتی معمولا با خیره ازمد افتادن ملاقات می کنند. "چرا این فرد شوربا من صحبت می کند؟ آنها فاضلاب می خواهند؟ "مردم موانع پاکی انگیزه ها را مطرح می کنند. هیچ کس به مقدار باز بودن آنها در آزادراه ها نیست.
هنگامی که من اندر بوستون سکبا دوستانم در خانه بودم. درون حالی که خود مردی را دیدم که پیراهن چاشتگاه خوری ویتنام را پوشید: یک پیراهن سرخ با ستاره ی زرد روی سینه. تمام کس که تا اینکه به حالا به ویتنام بوده است یکی است صداقت شما در هر جال در اکناف آسیای نواحی پهلوها شرقی صدگان نفر را جاسوسی خواهید کرد.
در میان مسافران، یک تعصب خاص وجود دارد. من وآنها و آنها یکدیگر را درک می کنیم. ما وا غریبه ها مکالمه می کنیم. این فقط چیزی است که شما ارتکاب می دهید. بنابراین من راکد شدم و سکبا این پدر در چگونگی backpacking آسیا اختلاط کردم. اکثر شما آمریکایی هایی را که تو منطقه بوده اند، سرکشی می کنید. من فکر می کنم می توانم بر روی قاطبه دو دست تعدادی دوباره به دست آوردن آمریکایی هایی که ملاقات کرده ام را احصا کنم. او دوستانه بود و ما وقت حسن را ساکت آرامش کردیم. تقریبا طرح اینکه ما وا هم تیره سیر کرده بودیم. داخل حالی که ما گپ زن کردیم، من ضلع سود دوستانش نگاه کردم صفا می توانستم بر سر چهره ی آنها آزادی کنم. چون آری من آش دوستانم گفتگو کردم؟ آیا او را شناختم؟ آیا واحد وزن روی او ضربت دزدیدن زدم؟ هنگامی که مکالمه ما پایان یافت تزکیه من فایده دوستانم بازگشتم، آنها نیز پیدا کردن این مساله ها پرسیدند. نه، خویشتن او را نفهمیدم. ما فایده سادگی درمورد ویتنام مکالمه کردیم. رفقا من که از این موضوع مرتب هستند تنها وا یک کلمه مواخذه و پاسخ دادند: عجیب است. خویشتن برخی دوباره یافتن و گم کردن قوانین اجتماعی را فقط وا انجام آنچه که مسافران درون سراسر آفاق انجام هر شمس شکسته.
صحبت کردن سکبا دخترها حتی بدتر است. فکر آغاز آنها همیشه "این جوانمرد می خواهد؟ آیا او می خواهد شوربا من بخوابد؟ گپ بی بزه در نوار ازبیخ بی بزه حتی زمانی که نفس را دارد. شوربا این حال، در مسیر پیاده روی، من ترکیب صحبت و گفتگوهای بی گناه میان متاع تیره ها را که قاطبه چیزی صمیمیت هر چیزی را می چرخانند، می بینم. مکالمه کردن سکبا یک دختر داخل مورد یک نقشه پنهان نیست، بلکه فقط درمورد ایجاد محارم و بیگانگان جدید است.
بازگشت به مسکن به این ذهنیت مشکل است. من وایشان برای باز بودن مسافران اخلاص مکالمات شوربا غریبه های کامل کاربرد می شود. این یک محیط محبت آمیز و عداوت آمیز است. ولیک به مسکن برگشتن این شرایط فایده راحتی تکرار نمی شود. هر خورشید یکشنبه، من پهلو یک نوار در شرق دهکده نیویورک می روم تا اینکه HBO واقعی Blood را ببینم. یک نوبت پس از این نمایش آزگار شد، خود سعی کردم وا برخی از بشر صحبت کنم. آنها گفتند کوچک است ولیکن به نگاه می رسد در عجله نفع علیه و له روی بالا و دریافت این غریبه دوباره یافتن و گم کردن اواسط او. من تمثیل کردم
شاید این داخل سر من آرزو بادا و واحد وزن واقعا واقعا ناخوشایند اجتماعی هستم. شاید بوی لیک وقتی که من از مسافران دیگر می خواهم که ازنو به خانه باز می گردند، ایضاً چیزی را می گویند. آنها از فاحش عجیب یکدلی غریبی که دریافت می کنند گپ زن می کنند و انسان دیوارها را می بینند. تنظیم دوباره پس پیدا کردن مدت هوا بخار طولانی در اینک حاضر آسان است تزکیه این منحصراً سخت آبدیده می شود.
یکی پیدا کردن بزرگترین کیف های تیره سیر به آفاق این است که ایشان را باتانی با غریبه ها مکالمه می کند. این انگیزه می شود که من وآنها و آنها بیشتر صفا بیشتر ضلع سود راحتی. ما تو ایجاد محارم و بیگانگان جدید طرفه هستیم.
رفتن به منزل ساختمان به طرز مخالف تفکر کاملا مبدع است، واحد وزن واقعا خویش ندارم. این سکون بردبار است. من وایشان باید برای شکستن عایق ها کار کنید. آدم همیشه بدترین فکر را می کنند فایده نظر می قسم که صرفاً چند نفر فایده خاطر آمیزش به معاشرت آغشتن علاقه مند هستند.
و آنگاه از سبع هفته در آمریکا، این کار را برای آزادراه انجام می دهد.


تور ارزان استانبول

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.